malpraktijken der notarissen: de zaak VAN BAEL en co.
MALPRAKTIJKEN DER NOTARIS VAN BAEL en co.
corruption and malpractice in the Belgian notarial world: the case of VAN BAEL en co.
 
 
 

Projects HOME | Places HOME| Website HOME

MALPRACTICE IN THE BELGIAN NOTARIAL WORLD - Return to HOME

The following valid complaint was registered but ignored by the Belgian 'Kamer der Notarissen' based in Ghent. Despite its contents, and despite the fact that it is one among many other complaints against this incompetent notary agents whose stupid mistake resulted in a year and a half of misery; they made it impossible for me to sell my apartment although there was no reason to halt the sale; they were allowed to make this mistake and have not been obliged to pay me any compensation for the enormous amount of money their stupid mistake cost me. This is a record of my complaint for when this issue becomes a national controversy, as proof that the organisation that should protect its public is corrupt from within and projtects it members. I was abused by the system for more than a year and a half and it has cost me enormously. There is no hope for me every being compensated for this abuse but I want to be sure that the public has access to this information and that the notaris agents themselves know that that this information is so publically available for perusal.

The following link is to the PDF file containing the complete complaint and its date of registration. Below this is the text itself:

http://www.nachtschimmen.eu/_pdf/aanklachtVANBAEL.pdf

16 oktober 2012

Geachte mevrouw, geachte heer,

Mijn naam is LASKEWICZ, Zachàr Alexander Leonid, geboren te Perth, 19 maart 1971 die een genaturaliseerde Belg is, aan de Rijksuniversiteit te Gent gedoctoreerd heeft en sinds lang in het land woonachtig is.  Op voorhand verontschuldig ik me voor mijn soms onhandig schrijfstijl maar ik gebruik deze taal al 20 jaar voor hoofdzakelijk academische doeleinden en dat is daarom mijn gewoonte.

Volledige contactinformatie voor mensen betrokken in deze zaak staat opgeslagen in Bijlage I te vinden op het einde van deze aanklacht. Deze lijst bevat vooral de mensen vermeld in deze aanklacht.  In Bijlage II staat een lijst van documenten en bewijzen met betrekking tot deze zaak en wie eventueel kopijen ervan heeft.

Als ik mensen vertel over mijn vreselijke ervaringen die veroorzaakt werden door de onverantwoordelijk en onwettig gedrag van de aangeklaagde notarissen, vinden ze het moeilijk te geloven; hoe kunnen zulke hoogstaand en respecteerde mensen in onze maatschappij zulke onverantwoordelijke daden plegen?  Verder hoe kunnen ze zo onverschillig blijven voor het lijden dat door hun acties veroorzaakt worden?  Persoonlijk vind ik het gedrag van deze mensen moeilijk te vatten.   Maar wat ik ervan vind doet er niet toe.  Het zijn de feiten die tellen en als ik straks in detail zal uitleggen, hebben ze door een stomme fout een reeks gebeurtenissen veroorzaakt die mijn leven onmogelijk gemaakt heeft.  Ten eerste hebben ze plots en zonder enige uitleg aan mij persoonlijk de ondertekening van de verkoopcontract van mijn woning die plaats moest vinden op 12 april 2012 rechtuit geweigerd.  Verder hebben ze alleen op 24 augustus de ondertekening toegelaten omdat ik een notaris vond die snel en duidelijk hun ongelijk bewees.  Deze periode heeft langer dan 4 maanden geduurd en heeft mijn leven onleefbaar gemaakt.  Maar hun daden hebben het vooral onmogelijk gemaakt voor mij de nieuwe woning to kopen die had moeten vrijkomen door de verkoop van mijn woning.  Dankzij hun weigering om de ondertekening van de contract te laten doorgaan werd ik zelfs onteigend en nu ben ik dakloos.  Als ik niet volledig gecompenseerd wordt voor de veel schade veroorzaakt door dit notariskantoor, hoop ik dat ze zwaar zullen gestraft worden zodat ze zulke slordige praktijken niet meer op onschuldige mensen zomaar kunnen toepassen.

Deze drama is begonnen toen ik beslist heb om een nieuwe woning te zoeken.  Ik was volledige eigenaar van mijn studio in de 1000-Vuren gebouw op het adres Noordstraat 1 bus 3 en ik had geen hypotheek.  Maar deze studio was uiteindelijk te klein geworden om mijn verschillende kunstvormen uit te oefenen en de zoektocht naar een grotere woning is begonnen.  Jasmina Krabbé (zie Bijlage I), makelaar, heeft een uniek appartement gevonden op het adres Nieuwland 68, 9000 Gent.  Ik had binnen een paar dagen de voorschot betaald en op 5 maart 2012 werd een compromis (zie Bijlage II) ondertekend met de eigenaar Georgi Krasimirov(zie Bijlage I).  Omdat de contractuele verplichtingen van een compromis dreigen af te lopen na een periode van 3 maanden na de ondertekening, was het belangrijk voor ons een koper te vinden voor mijn studio.  Om de verkoop te vergemakkelijken hebben we een helft van mijn inboedel ingepakt en verhuisd naar een bergplaats op Nieuwland 68.

Dankzij het hard werk van Jasmina Krabbé werd er snel een zeer geïnteresseerde koper gevonden.  David Audenaert, zelf een jonge tekenaar, had veel plannen voor wat hij zou doen in de eerste woning waarvan hij de volledige eigenaar zou worden.  Hij bleek ook tevreden te zijn met zijn gekozen notariskantoor: Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert.  Een oude vriend van Audenaert, Jan-Baptiste De Smedt (zie bijlage I), is de dossierbeheerder geworden in zijn zaak.  Ik vond De Smedt op zich een professioneel en vriendelijke kerel die werkelijk belangstelling bleek te tonen voor hoe de situatie aan het ontwikkelen was.  Ik heb zelf de notaris Harold Poppe (zie bijlage I) gekozen vooral omdat hun kantoor zich zo dichtbij de 1000-Vuren gebouw bevond.  Met de fondsen die zouden vrijkomen na het verkoop, samen met wat geld dat ik had gespaard, zou ik genoeg geld hebben om de woning van Krasimirov uit de hand to kopen, zelfs met wat geld over om de nodige renovaties te doen.  Alles leek in order te komen.

Nu moesten Audenaert en ik wachten op onze notarissen die onderling afspraken zouden maken en ons helpen om de verkoop zo vlot mogelijk te verlopen en tot een goede einde te brengen.  Gregory Poppe werd aangewezen als dossierbeheerder; zijn vader Harold Poppe, notaris, heb ik nooit eens ontmoet.  Gregory Poppe leek gastvrij en vermakelijk maar ik zou later ontdekken dat zijn vriendelijkheid volledig schijn was.  In een vreemde en bizarre geval van pech zou ik te maken hebben met 2 notariskantoren die allebei daden gepleegd hebben die sterk in mijn nadeel gewerkt hebben.  Spijtig genoeg voor mij hebben de zware fouten van Bael, Holvoet, Van Bael en Verhaert de notaris Poppe geholpen in zijn slordige criminaliteit (die het onderwerp is van een andere aanklacht).

Gregory Poppe heeft het wel vervelend gemaakt voor Jan-Baptiste De Smedt door duidelijke afspraken met hem uit te stellen.  Een dag voor de eerste afspraak werd de ondertekening van de verkoopcontract uitgesteld omdat een elektrische keuring ontbrak (waarvoor Gregory Poppe zelf verantwoordelijk was en die ik later zou ontdekken zelfs de mogelijke eigenaar was van het bedrijf dat deze keuring moest afleveren).  Op 12 juni had De Smedt opnieuw afgesproken op het kantoor van Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert in Antwerpen. 

Het notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert had al gedwongen op spoed.  Er was dus een tijdslimiet op de lening die aan David Audenaert al toegekend werd.  Ze hebben me ook aangemoedigd om alles in mijn woning uit elkaar te halen zodat David Audenaert snel kon beginnen met geplande renovaties.  Alle bergplaatsen en de tussenverdiep waarop ik sliep waren volledig uit elkaar gehaald en alle mijn spullen die niet meer verborgen konden worden waren in kartonnen dozen geplaatst.  Ik maakte er werk van omdat de ondertekening van de contract zo snel zou opkomen; ik betaalde zelfs de 500 euro voorschot aan de verhuizingfirma Schollaert N.V. (zie bijlage I) en een afspraak voor kort na de tekening op 12 april.  Op de dag van de tekening had ik de verzoeken van David en zijn notarissen gevolgd en mijn woning was inderdaad in stukken. 

Op 12 april heeft David Audenaert me afgehaald in Gent en we zijn samen gereden naar de kantoor van zijn notarissen in Antwerpen.  Enthousiast over de ondertekening hebben we gepraat over mijn volledig afbouw van mijn woning zoals verzocht en zijn geplande renovaties.  Maar na aangekomen te zijn, hebben we plots moeten vernemen dat de verkoopcontract niet kon ondertekend worden.  Ze hebben Gregory Poppe naar een andere kamer genomen om hem te vertellen dat een OVAM oriënterend bodem onderzoek ontbrak in het 1000-Vuren gebouw en dat daarom de ondertekening van de verkoopcontract onwettelijk was.  Audenaert en ik, allebei gechoqueerd door deze volledige onverwachte wending, zijn vertrokken met vage beloftes van eventuele oplossingen.  Op weg terug naar Gent heeft Gregory Poppe gezegd dat als we de verkoopcontract ondertekend hadden op de eerste afspraak (die dankzij hem niet doorgegaan was) ik al naar Nieuwland had kunnen verhuizen; volgens Poppe had hij dit dossier ook klaar.  Hij zei dat hij alles zou doen om het probleem op te lossen maar ik zou later ontdekken dat hij helemaal niets zou doen om me te helpen.

Op de dag waarop de notarissen van Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert plotseling geweigerd hebben om de ondertekening van de verkoopcontract te laten doorgaan, moest ik de afspraak met de verhuisfirma afzeggen en al mijn verhuisplannen tot een onbekende datum uitstellen.  Zoals boven vermeld was alles bij mij in kartonnen dozen omdat de bergplaatsen die mijn woning leefbaar maakten op verzoek van de koper en zijn notarissen uit elkaar genomen waren.  Ik begon elke dag steeds meer in paniek te geraken; op de zetel moeten slapen in een chaos is een levende hel als je niet weet waar je gaat leven. Het was het begin van de vakantie en iedereen die me kon helpen begon naar het buitenland te verdwijnen op vakantie.

Ik probeerde te redeneren met David Audenaert maar hij heeft gezegd dat hij gepraat had met zijn notarissen en ze hebben gewoon volgehouden dat het gewoon onwettelijk was voor de ondertekening van de contract plaats te vinden.  Voor Audenaert die de daden van zijn notarissen even onbegrijpelijk bleek te vinden als ik was de tijd ook aan het aftellen.  Hij had een compromis getekend met mij die hem wettelijk verplicht maakte om mijn woning te kopen, en hoewel hij de goedkeuring gekregen had voor zijn lening, was er wel zoals boven vermeld een tijdsbeperking op wanneer dat geld uitbetaald zou kunnen worden.  David begon natuurlijk schichtig te worden en hij heeft me gezegd dat door het hele gedoe met de OVAM-attest zijn belangstelling voor de aankoop aan het verliezen was.  Later als de afloop van de lening termijn benaderde begon hij me regelmatig te bezoeken om een contract te doen tekenen die hem vrij zou stellen van het compromis.  Ik kan alleen ervan uitgaan dat hij aangeraden werd door zijn notarissen om mij te vragen om zulk een contract te tekenen.  Zijn notarissen moeten Audenaert wel verteld hebben dat wegens het ontbreken van het OVAM-attest hij werkelijk niet meer de verplichting had om de woning te kopen als hij mij kon doen overhalen om die contract te tekenen. 

Ik was toen volledig in paniek en ik had geen idee wat ik moest doen.  Poppe was een bron van stomheid en stilte die me gewoon geen hulp aanbood.  Gelukkig heeft Jasmina Krabbé me voorgesteld aan haar advocaat Hendrik Vermeire die me streng afgeraden heeft om zulk een contract te tekenen.  Een paar dagen later tot mijn grote ontsteltenis ontving ik een brief van Godfried De Smedt (zie bijlage I), een advocaat die Audenaert aangeschaft had.  Men kan alleen ervan uitgaan dat Audenaert aangeraden werd door zijn notarissen om een advocaat te huren om zulk een brief te schrijven omdat ze verantwoordelijk waren voor het contract dat hem vrij zou stellen van de verplichtingen van het compromis.  Informatie over deze brief is opgeslagen in bijlage II.  Hierin werd ik persoonlijk “ernstig in gebreke” gesteld en verplicht om persoonlijk binnen 15 dagen de OVAM-attest zelf voor te leggen die natuurlijk onmogelijk was, en als we later zouden ontdekken, totaal onnodig.  Toch heeft het ontvangen van deze brief mij ontzettend veel zorgen gebracht en mijn wereld begon verder in te storten. 

Ik was ten einde raad.  Wegens de weigering van de aangeklaagde notarissen om de verkoop van mijn woning te laten doorgaan was ik geforceerd om het geld ergens anders te zoeken om het compromis met Krasimirov te kunnen voldoen.  Om een overbruggingskrediet aan te vragen moest ik een schatting van mijn woning laten doen en een paar officiële formulieren afhalen. Ik moest de schatter Pascal De Neef (zie bijlage I) 300 euro betalen.  Pascal De Neef, een zeer vriendelijke kerel, heeft mijn zorgen toch groter gemaakt door me over zijn ervaringen met het wangedrag van de notaris Poppe verteld; volgens De Neef waren de belangen van de klanten niet hooggehouden in die kantoor.  Ik begon hoop te verliezen dat Poppe een oplossing zou vinden voor het OVAM-attest problematiek.  Ik begon ook dreigende telefoontjes te krijgen van Krasimirov en zijn bedenkelijke vrienden die me in een steeds onvriendelijker manier verzochten om een contract te tekenen die hem vrij zou stellen van de verplichtingen van het compromis net zoals David Audenaert.  Mijn leven werd dag per dag meer stresserend en moeilijker te verdragen.

Iedereen die ik het OVAM-attest verhaal vertelde konden het gewoon niet geloven dat zulk een reden kon gebruikt worden om de ondertekening van de verkoopcontract te staken.  Trouwens kwam iedereen overeen dat een syndicus verantwoordelijk was voor het voorleggen van zulke attesten. De syndicus van het 1000-Vuren gebouw, W.V. Van Coillie (zie bijlage I), heeft volgehouden dat ze de juiste attesten aangeschaft hadden en hebben zich niet meer beziggehouden met onze aanvragen.   Maar ik kon er niets aan doen om mijn situatie te verbeteren, en ik begon een echte instorting veroorzaakt door stress en depressie te ondergaan.  Kort daarna had ik de eerste bijna fatale epileptische aanval terwijl ik op bezoek was bij de CM op de Poel in Gent om een bewijsstuk te halen voor de verhoogde tegemoetkoming die ik kreeg wegens invaliditeit. Deze formulier had ik nodig als bewijs van inkomst voor het overbruggingskrediet die ik toen nog steeds dacht van levensnoodzaak was om de aankoop van Nieuwland 68 te laten doorgaan.  Ik was nog maar net aangekomen bij de CM en onmiddellijk begonnen de eerste stuiptrekkingen. Ik werd wakker in een ziekenhuis. Als dit kort voordien was gebeurd, kon ik een ernstig ongeluk gehad hebben met mijn fiets, en wie weet wat voor gevolgen dit had kunnen hebben... Als ik terugkwam later die dag, was de dure vouwfiets van 1200 euro (die ik op slot achtergelaten heb net buiten de deuren van de CM) gestolen.  Daarbij leg ik de schuld volledig bij notaris Van Bael, Holvoet, Van Bael en Verhaert die de ondertekening van de verkoopcontract zolang gestaakt hebben die kon en moest doorgelaten worden op 12 april zoals oorspronkelijk afgesproken.

Verder, geforceerd om te blijven wonen in een onbewoonbaar chaos zonder deftige slaapplaats en omringd door kartonnen dozen, beperkt tot een paar hemden en wat reserve bestek, mijn leven was volledig onleefbaar gemaakt.  Met dreigende telefoontjes van de Bulgaarse eigenaar van de woning en zijn verdachte vrienden die extra geld begonnen te eisen durfde ik niet naar buiten gaan.  Maar binnen blijven was ook afschuwelijk en de serieuze depressie begon slechter te worden; ik zag steeds minder hoop en ik heb aan zelfmoord gedacht.  Met geen uitleg van de notarissen die deze problemen veroorzaakt hebben, begon ik logisch te denken dat ik de schuldige was; ik bedoel het is toch alleen maar de schuldigen die normaal moeten boeten en dankzij de acties van deze notarissen heb ik al veel moeten lijden. Toen dacht ik dat dingen niet veel slechter voor me zouden kunnen worden dan ze al waren.  Ik had ongelijk.

Uiteindelijk heb ik de notaris Henri Meert in Sint-Niklaas kunnen contacteren toen hij terugkwam van vakantie.  Hij zei dat hij bereid was om mij te helpen.  Na 2 korte telefoontjes had hij het OVAM-attest problematiek opgelost.  Zoals ik het begrijp, was er misschien tegenstrijdige informatie in documenten die door de stad Gent voorgelegd werd.  Het had te maken met zowel de noodzaak van zulk een OVAM oriënterend bodemonderzoek voor te leggen, wie precies die attesten moesten voorleggen en vooral waarom deze mensen zoiets moeten doen.  In het geval van het 1000-Vuren gebouw bleek de dubbelzinnigheid te gaan over een toestel onderaan in het gebouw.  Maar zelfs als dit informatie dubbelzinnig was blijft het volgende waar: een oriënterend bodemonderzoek was helemaal niet nodig en trouwens moet niet voorgelegd worden tot het jaar 2014!  Als de notaris Meert duidelijk bewees, achter dit informatie komen was oergemakkelijk: het duurde maar 30 seconden en kostte niets meer dan één telefoontje naar de OVAM dienst.

Jasmina Krabbé heeft herhaaldelijk gebeld naar de notarissen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert en heeft bewijzen voor hun onbegrijpelijke daad geëist (die ze trouwens nooit doorgestuurd hebben naar haar).  Krabbé heeft ze meerdere keren gezegd dat de bodemonderzoek voorzien door de stad voldoende was.  Maar ze hebben haar raad genegeerd en zelfs beweerd dat David Audenaert zelf een rol gespeeld had in hun beslissingen (Audenaert ontkent dit zelf ten stelligste).  Wat misschien het verbazingwekkendst blijft is hoe snel de notarissen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert bereid waren om de ondertekening van de verkoopcontract door te laten gaan nadat ze gedurende 4 maanden een leugen als de waarheid volgehouden hebben, een fout dat ze zelf hadden kunnen opgelost hebben met maar één telefoontje naar de OVAM dienst. 

Ik heb natuurlijk Henri Meert gevraagd om me te vertegenwoordigen in de aankoop van Nieuwland 68 en vanaf het begin was hij van plan om de ondertekeningen van de verkoop van mijn studio en de aankoop van de nieuwe woning tegelijkertijd te laten lopen.  Een nieuwe datum was voorgesteld: ze hebben afgesproken om de verkoopcontract te ondertekenen op 12 september en ze hebben de datum aan Poppe doorgegeven.  Spijtig genoeg is dit onmogelijk geworden.  De afspraak kon niet doorgaan omdat Krasimirov een schuld had met de nationale bank van België van meer dan 6000 euro!  De notarissen van David Audenaert hebben toch alweer tot spoed gedwongen.  Ik werd door Kimberley De Sutter (zie Bijlage I), dossierbeheerder van Henri Meert, aangemoedigd om toe te geven aan dit verzoek.  In een mail heeft ze me aangeraden om de verkoop van mijn woning toch vroeger te laten doorgaan omdat de aangeklaagde notarissen erop dwongen om hun klant te beschermen van een duurdere rentevoet op zijn lening.  En dit zijn de notarissen die hun klant al gedurende 4 maanden volledig verwaarloosd hadden.  Volgens Audenaert heeft deze akelige notarissen hem een korting aangeboden voor hun zware fout.  Dat heeft hij uiteindelijk niet gekregen.  

Als ik wist hoe nadelig het voor mij zou uitkomen had ik nooit de ondertekening van de verkoopcontract laten doorgaan.  Misschien hebben de medewerkers van notaris Meert mij gevraagd om vroegtijdig de verkoopcontract te ondertekenen.  Maar ze deden dat op verzoek van de aangeklaagde notarissen.   De zelfde notarissen die ervoor gezorgd hebben dat ik niet over de fondsen kon beschikken die nodig waren om de nieuwe woning aan te kopen.  Maar op 24 augustus 2012 werd de verkoopcontract ondertekend en dankzij het werk van mijn notaris om zowel het OVAM-probleem op te lossen als mij over te halen om vroegtijdig te ondertekenen is David Audenaert de rechtmatige eigenaar geworden van Noordstraat 1 bus 3.

Notaris Henri Meert had verwacht dat alles zou vlot verlopen met de aankoop van Nieuwland 68 en op 24 augustus toen er ondertekend werd heeft hij een informele afspraak gemaakt met notaris Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert dat ik de studio in het 1000-Vuren gebouw zou verlaten hebben voor 15 september.  Wat David Audenaert betrof als rechtmatige eigenaar kon de wandaden van zijn notarissen vergeten worden.  Hij wou aan zijn nieuw leven beginnen en hij begon me snel onder druk te zetten om te verhuizen.  Maar mijn problemen waren nog steeds aan het opbouwen.

Daarna is Krasimirov echt moeilijk beginnen worden en heeft hij rechtuit geweigerd om de verkoopcontract te ondertekenen.  Ik had niet moeten toegeven aan de druk van de aangeklaagde notarissen en de verkoopcontract laten ondertekenen op 24 augustus zonder de gelijktijdige ondertekening van de aankoop van Nieuwland 68 zoals oorspronkelijke gepland (en onmogelijk gemaakt door de aangeklaagde notarissen).  Als ik niet toegegeven had zou David Audenaert toch verplicht worden om een nieuwe lening aan te vragen wegens de verplichtingen van de compromis die wij ondertekend hadden op 5 maart 2012.  De onbegrijpelijke fouten van zijn notarissen hadden Audenaert dus nooit vrijgesteld van deze compromis omdat er geen rechtmatige reden was om de oorspronkelijke ondertekening te staken.  Het was dus de schuld van de notarissen van Audenaert die de oorspronkelijke aankoop niet kon plaatsvinden en eerlijk gezegd wie behalve Audenaert zelf zou het raar of wreed vinden dat ik voor eigen belangstellingen zou opkomen hoe duur dan ook Audenaert zijn lening zou worden?  Dankzij de daden van de aangeklaagde notarisssen is mijn leven een surrealistische nachtmerrie geworden.  Als Audenaert het pad gevolgd had van eigen notarissen, m.a.w. mij blijven onder druk zetten om hem vrij te stellen van het compromis tussen ons door een contract te ondertekenen, zou het vandaag heel wat anders uitzien.  Ten eerste zou hij de rechtmatige eigenaar niet geworden zijn van de studio in het 1000-Vuren gebouw.  Maar hij zou toch verplicht worden om door te gaan met de verkoop wat dan ook de financiële nadelen dat zou voor hem betekend hebben.  Misschien zou hij dan verplicht worden om zulk een aanklacht in te dienen tegen eigen notarissen om zijn zware financieel verlies te compenseren.  En ik zou dan vandaag niet dakloos zijn.

Door hun onbegrijpelijke en onwettige staking van de ondertekening van de verkoopcontract, kon ik niet beschikken over de fondsen die nodig waren om mijn nieuwe woning te kopen en mijn droom te realiseren.  Verder voel ik elke uur elke dag de resultaten van hun daad; het heeft me veel geld gekost en ik blijf steeds meer geld betalen aan legale, verblijf en medische kosten; het heeft een enorme negatieve impact gehad op mijn fysisch en mentale gezondheid.  En uiteindelijk werd ik onteigend door David Audenaert en ik ben dus dakloos. Ik tik deze aanklacht in op een hotel kamer die mij meer dan honderd euro per nacht kost en ik heb geen enige garantie op compensatie hoewel dit allemaal de schuld is van de onverantwoordelijke acties van Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert. 

IN SAMENVATTING:

[1]       De notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert dienden David Audenaert te helpen om mijn woning aan te kopen.  Wij hadden een compromis ondertekent op 5 maart 2012 voor de aankoop van Noordstraat 1 bus 3, 9000 Gent.  Spijtig genoeg voor zowel David Audenaert als ik hebben zijn notarissen de ondertekening van de verkoopcontract die plaats moest vinden op 12 april tegengehouden.  Verder hebben ze niets gedaan gedurende 4 maanden en 12 dagen om de situatie te verbeteren. Op 24 augustus en alleen dankzij veel moeite van mij hebben ze deze ondertekening toch laten doorgaan.  Het bleek dat de verkoop kon en moest doorgaan op 4 april.

[2]       Deze plots en onverwachte beslissing was voor zowel David Audenaert als ik zeer choquerend.  Ik was al gevraagd om mijn woning uit elkaar te halen en ik had al de voorschot voor de verhuisfirma 500 euro betaald en een afspraak mee gemaakt.  Er was absoluut geen reden te verwachten dat ze zoiets zouden doen en aangezien de aankoop van een woning afhing van de fondsen die vrij zouden komen, was het gewoon onmenselijk om zoiets te doen zonder het goed op voorhand onderzocht te hebben.  De redenering voor hun plotse staking van de ondertekening van de verkoopcontract bleek achteraf volledig fout te zijn. En ze konden het allemaal oplossen met één telefoontje naar de betroffen dienst.

  [3]    Gedurende 4 maanden hebben ze zich steenvast volgehouden aan de waarheid van hun fout.  Jasmina Krabbé, makelaar, heeft herhaaldelijk bewijs gevraagd maar ze werd genegeerd.  Ze hebben tot nu toe geen rechtsgeldige antwoorden gestuurd naar haar.  Nu weten we waarom ze niets opgestuurd hebben: er bestaat gewoon geen rechtsgeldige uitleg.

[4]       Dankzij Van Bael, Holvoet, Van Bael en Verhaert heb ik al bijna 5 maanden lang in een angstwekkende omgeving van verhoogde stress moeten leven.  Omdat ik niet direct kon beschikken over de noodzakelijke fondsen die de Bulgaar Georgi Krasimirov eiste, werd ik constant gedreigd.  Om over de noodzakelijke fondsen te beschikken was ik verplicht om een overgangskrediet aan te vragen die normaalgezien helemaal niet nodig zou zijn.  Dankzij de stress dat door deze zorgen veroorzaakt werd heb ik een aantal epileptische aanvallen gehad die gemakkelijk tot mijn dood hadden kunnen leiden.

 [6]     Ze hebben David Audenaert op me afgestuurd met een contract die ik moest tekenen om hem vrij te stellen van de beperkingen van de compromis die wij ondertekend hadden op 5 maart 2012.  Hij heeft me daarmee dagenlang gepest en toen ik geweigerd heb om te tekenen heeft hij een advocaat aangeschaft om me persoonlijk in gebreke te stellen voor het niet voorleggen van de OVAM-attest.  Maar deze advocaat heeft geen schuld in deze zaak; hij volgde een immo-regelgeving die alleen in de hoofden van de aangeklaagde notarissen bestaat.  Maar de persoonlijke beschuldigingen in de brief heeft onnoodzakelijke stress en zorgen veroorzaakt.

[7]       Ik werd oorspronkelijk vertegenwoordigd door de notaris Harold Poppe.  Gregory Poppe, dossierbeheerder voor de verkoop van mijn woning, bleek helemaal niet geïnteresseerd om een oplossing te vinden voor het OVAM-attest problematiek.  Hij heeft rechtuit geïmpliceerd dat het probleem gewoon onoplosbaar was en heeft verder niets gedaan om mij te helpen.  Uiteindelijk op het einde van de vakantie heb ik de notaris Henri Meert gevraagd om mijn zaak over te nemen.  Op onze eerste afspraak moest hij maar twee telefoontjes plegen om de verwarring rond OVAM-attesten te verduidelijken.  Na de OVAM dienst gebeld te hebben heeft hij naar de aangeklaagde notarissen gebeld om ze mede te delen dat het ontbreken van een OVAM oriënterend bodemonderzoek geen rechtsgeldige reden was om de ondertekening van de verkoopcontract tegen te houden in april; het blijkt dat ze  zelfs niet nodig zullen zijn voor appartementen en studio’s tot 2014.  Jan-Baptiste De Smedt, na snel overlegd te hebben met zijn bazen en zijn klant, heeft gezegd dat ze bereid waren om opnieuw af te spreken.

[8]       Een spoedige afhandeling van deze zaak was nu van uiterst belang voor de aangeklaagde notarissen.  Binnen een paar dagen zou David Audenaert verplicht worden om een nieuwe lening aan te vragen.  Een afspraak was gemaakt op 12 September 2012.  Oorspronkelijk was een gelijktijdige ondertekening van de contracten met Audenaert en Krasimirov voorzien.  Spijtig genoeg kon de contract met Krasimirov niet ondertekent worden wegens een schuld met de nationale bank van België.  De aangeklaagde notarissen hebben toch druk uitgeoefend op de dossierbeheerder die mijn zaak behandelt.  In één van haar mails heeft ze me aangeraden om door te gaan met de ondertekening om Audenaert geld te besparen.  Spijtig genoeg heb ik toegegeven aan de druk en Audenaert is dus rechtmatige eigenaar van Noordstraat 1 bus 3.  Maar hij blijkt een zeer korte geheugen te hebben.  De problemen die de aankoop zo lang en nodeloos vertraagde, gebeurden dankzij zijn notarissen.  Als ik niet zo hard gevochten had om iemand te vinden die bereid was om deze problemen op te lossen, zat hij nu verwikkeld in problemen vergelijkbaar met wat ik nu meemaak.

[9]       Ik werd onder steeds meer druk gezet door Audenaert om te verhuizen.  Maar de notaris Poppe stelde afspraken steeds uit en ik had nog steeds nergens naartoe waar ik kon verhuizen.  Uiteindelijk werd ik op 3 oktober onteigend en dakloos gemaakt.  Mijn inboedel was in berging geplaatst.  Terwijl ik deze aanklacht intik verblijf ik in een hotel die me veel geld kost.  De legaal-, bergings- en verblijfskosten blijven maar oplopen. Sinds de notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert mij tot deze dieptepunt gebracht hebben dankzij hun weigering om de verkoopcontract te laten ondertekenen, zijn ze akelig stil gebleven.  Ik wacht nog steeds op uitleg, verontschuldigingen en voldoende compensatie voor wat hun acties mij gekost hebben en nog steeds kosten zowel financieel als emotioneel.

Ik had een droom om te verhuizen en de notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert heeft die droom zeer moeilijk bereikbaar gemaakt.  Mijn toekomst is momenteel heel duister en ik wil dat ze bestraft worden voor de slordige en arrogante manier dat ze de verkoop van mijn woning tegengehouden hebben.  Ze hebben blijkbaar geen problemen om hun eigen klant te laten lijden en daarna de compensatie die ze hem beloofd hebben gemakshalve te vergeten.  En misschien kan David Audenaert dit snel vergeten en het hele zaak zomaar achter zich zetten omdat hij uiteindelijk kreeg wat hij wou, kon een normaal leven blijven leiden en moest geen zware emotionele of financiële verlies ondergaan.  Maar ik moet elke dag, elke uur herinnert worden aan de onverantwoordelijke daden en gedrag van de notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert.  Als ik ooit de rechtmatige eigenaar wordt van Nieuwland 68, 9000 Gent, zal ik nooit de nodige renovaties kunnen uitvoeren wegens de hoge kosten die ik al heb moeten betalen voor de fouten van de notariskantoor in kwestie.  Het is dus onmogelijk voor mij te vergeven en te vergeten wat de daden van deze notarissen mij aangedaan hebben en ik zal blijven ijveren voor een gepaste uitbetaling die de zware financiële lasten en emotionele letsels compenseren.

Hoogachtend,

 

Dr Zachàr Alexander Laskewicz

geboortedatum:  19 maart 1971         

nationaliteit: Belg       

rijksregisternummer: 17.03.91-485.69

 


 


May 2008 Nachtschimmen Music-Theatre-Language Nightshades, Ghent (Belgium)
Send mail to zachar@nachtschimmen.eu with questions or comments about this website.


Last modified: 27 November 2013

 

zzz

PROJECTS & PLACES :