Malpraktijken der Notarissen: de zaak POPPE
MALPRAKTIJKEN DER NOTARIS POPPE
corruption and malpractice in the Belgian notarial world: the case of POPPE
 
 

Projects HOME | Places HOME| Website HOME

MALPRACTICE IN THE BELGIAN NOTARIAL WORLD - Return to HOME

The following valid complaint was registered but ignored by the Belgian 'Kamer der Notarissen' based in Ghent. Despite its contents, and despite the fact that it is one among many other complaints against this most incompetent and corrupt of notary agents in this country, this notary agent is still allowed to practice and abuse its clients. This is a record of my complaint for when this issue becomes a national controversy, as proof that the organisation that should protect its public is corrupt from within and projtects it members. I was abused by the system for more than a year and a half and it has cost me enormously. There is no hope for me every being compensated for this abuse but I want to be sure that the public has access to this information and that the notaris agents themselves know that that this information is so publically available for perusal.

The following link is to the PDF file containing the complete complaint and its date of registration. Below this is the text itself:

http://www.nachtschimmen.eu/_pdf/aanklachtPOPPE.pdf

AAN: Kamer Der Notarissen, Genootschap Gent,
                               Notarisstraat 1, 9000 Gent

VAN:     Dr Zachàr Laskewicz
                       
                                     
Betreft:     AANKLACHT TEGEN DE NOTARIS POPPE
                    (en zijn dossierbeheerder Gregory Poppe)

7 October 2012

Geachte mevrouw, geachte heer,

Mijn naam is LASKEWICZ, Zachàr Alexander Leonid, geboren te Perth, 19 maart 1971.   Ik ben een genaturaliseerde Belg, ik heb mijn doktoraat gehaald aan de Rijks Universiteit Gent en woon sinds lang in het land.  Op voorhand verontschuldig ik me voor mijn soms onhandig schrijfstijl maar ik gebruik deze taal al 20 jaar voor hoofzakelijk akademische doeleinden en dat is daarom mijn gewoonte. 

Volledige contactinformatie voor mensen betrokken in deze zaak staat opgeslagen in Bijlage I te vinden op het einde van deze aanklacht.  Deze lijst bevat zowel de mensen vermeld in deze aanklacht alsook andere mensen met betrekking tot deze zaak en die zouden bereid zijn om tegen de notaris Harold Poppe en/of Gregory Poppe te getuigen.  In Bijlage II staat een lijst van dokumenten en bewijzen met betrekking tot deze zaak, wie eventueel kopijen ervan hebben en/of ze te downloaden van mijn website.

Wat ik mensen vertel over mijn vreselijke ervaringen met de notaris Harold Poppe en vooral zijn dossierbeheerder Gregory Poppe is inderdaad moeilijk te geloven; hoe kunnen zulke hoogstaand en gespecteerde mensen in onze maatschappij zo slordig en oneerlijk omgaan met mensen die ze dienen te helpen en waarvoor ze veel geld betaald worden?  Persoonlijk vind ik het gedrag van deze mensen moeilijk te vatten.   Maar wat ik ervan vind doet er niet toe.  Het is wat zijn onverantwoordelijke akties mij werkelijk aangedaan hebben die tellen, de slordige manier dat deze akties uitgevoerd werden en de mogelijke criminele betrekkingen met dubieuze klanten die al bekend staan bij het Belgisch gerecht.  Wat telt is dat dankzij zijn slordige manier van doen heeft de notaris Poppe een ernstig probleem veroorzaakt waaronder ik nogsteeds zwaar lijd zowel financieëel als emotioneel, en dat me uiteindelijk dakloos gemaakt heeft.  Gregory Poppe die er was om mij te helpen heeft rechtuit tegen mij gelogen. Hij was ook compleet onverschillig voor de vreselijke gevolgen die hij en zijn klant voor mij hebben aangericht. Ik ben bijna gestorven door epileptische aanvallen die direct resulteren van de stress veroorzaakt door hun onverschilligheid, hun leugens en de vermoedelijke samenzwering tussen notaris Poppe en een aangehouden Bulgaarse crimineel met wie ik een verkoopovereenkomst getekend heb (zie Bijlage II). 

De bovenvermelde Bulgaar heet Georgi Krasimirov (zie Bijlage I).  Hij heeft een wettelijk verbindende Verkoopovereenkomst getekend met mij 3 maart 2012 (zie Bijlage II).  Ik heb zelfs de helft van mijn spullen verhuisd naar het nieuw adres.  Mustapha Bourich (zie Bijlage I)en Jasmina Krabbé, mijn makelaar, zullen allebei getuigen dat ze me geholpen hebben met het verhuis, en dat wij geholpen werden door Krasimirov zelf en twee van zijn zonen.  Maar voor redenen die duidelijk zullen beschreven worden in deze aanklacht en vooral dankzij het slordig en oneerlijk gedrag van notaris Harold Poppe en vooral zijn zoon Gregory kan Krasimirov nogsteeds de misdaad plegen waarvoor hij aangehouden is en waarom hij de woning moest verkopen.  Hij heeft ook toegang tot mijn spullen.  Dankzij het steeds maar uitstellen van afspraken waar ofwel notaris Poppe ofwel Krasimirov gewoon niet opdagen,  hij blijft er zelf wonen en kamers verhuren. Dit kan en mag uiteraard niet. Daarom is hij ook aangehouden wegens huisjesmelken. De woning is bovendien onbewoonbaar verklaard. Makelaar Jasmina Krabbé (zie Bijlage I)heeft hem recent bezocht en kan dit bevestigen. 

Ik zit nu nog steeds  in een onopgeloste situatie waarvoor notaris Poppe de hoofdschuldige blijft; elke nieuwe afspraak wordt steeds uitgesteld en dit kan bevestigd worden door mijn notaris Henri Meert.  Maar het verhaal is lang en ingewikkeld en ik wil hier duidelijk opsommen van welke problemen ik door hen het slachtoffer ben, zodat u de ernst van mijn situatie begrijpt.

Ik ben naar het kantoor van notaris Poppe gestapt omdat de makelaar, Jasmina Krabbé, een geïnteresseerde en enthousiaste verkoper gevonden had voor mijn studio die David Audenaert (zie Bijlage I) heet.  Dit was maar een paar weken na de tekening van het Verkoopovereenkomst voor Nieuwland 68 met Georgi Krasimirov die geregeld werd in de aanwezigheid van Jasmina Krabbé.  Krabbé had dus de woning voor me gevonden, ik had binnen een paar dagen het voorschot betaald en het was daarom belangrijk dat we een koper zouden vinden voor mijn studio op de Noordstraat 1 bus 3.  Dat heeft ze snel gedaan en alles was in orde zodat de gelijktijdige tekening van het contract plaats kon vinden.  Met het geld van de verkoop van mijn woning, samen met wat geld dat ik had gespaard, had ik genoeg geld om de woning van Krasimirov uit de hand te kopen, zelfs met wat geld over om de nodige renovaties te doen (aangezien het zoveel werk nodig heeft). 

Binnen een paar weken zou ik ontdekken hoe fout mijn beslissing was om voor de notaris Poppe te kiezen.  Maar na een paar minuten over de koop van mijn studio te hebben gepraat met de dossierbeheerder Gregory Poppe ging ik naar huis, al blij dat ik zo snel een notaris zelf had geregeld, en dan nog één zo dicht bij mijn woning in het 1000-Vuren gebouw.  Gregory was op het eerste zicht vermakelijk en vriendelijk; hij zei dat hij me graag zou helpen en dat ik me bij hem thuis zou mogen voelen.  Later ontdekte ik dat zijn vriendelijkheid volledig schijn was; het kon hem helemaal niet schelen dat zijn acties resulteerden in mijn financiële én mijn emotionele ondergang.  Ik begon ook snel te beseffen dat hij tegelijkertijd de belangen verdedigde van de verkoper van de woning waarvoor ik al getekend had, maar het was de begin van de vakantie en er was heel weinig dat ik kon doen en niemand wiens raad ik kon vragen.  Snel begon de situatie dramatisch achteruit te gaan.

De eerste slordige fout van Gregory Poppe die gemakkelijk nu in het voordeel van de klant Krasimirov werkte kan beschouwd worden, gebeurde nadat de dossierbeheerder Jan-Baptiste De Smedt (zie Bijlage I) die de koper van mijn woning vertegenwoordigde, een afspraak gemaakt had met Gregory Poppe; deze afspraak ging plaats vinden in de eerste week van april 2012.  Op de dag voor het ondertekenen, tot grote ontsteltenis van zowel de koper als de notariskantoor Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert (zie Bijlage I)waarvoor De Smedt werkt, heeft Gregory Poppe het tekenen uitgesteld omdat er een elektrische keuring ontbrak.  Een andere afspraak gemaakt werd op 12 april; die firma dwongen op snelheid wegens beperkingen op de lening die aan Dhr. Audenaert al toegekend was.  Ze hebben me ook aangemoedigd om alles in mijn woning uit elkaar te halen zodat hij snel kon beginnen met de nodige renovatie.  Alle bergplaatsen en de tussenverdiep waarop ik sliep waren volledig uit elkaar en alle mijn spullen die niet meer verborgen konden worden waren in kartonnendozen geplaatst.  Ik maakte er werk van omdat de tekening zo snel zou opkomen en ik zelfs al de 500 euro voorschot betaalt aan de verhuizingfirma Schollaert N.V. (zie bijlage I) en een afspraak voor kort na de tekening op 12 april.  Volgens Gregory Poppe was alles klaar met de dossier van Nieuwland 68 en er kon direkt getekend worden.

De afspraak op 12 april heeft tot niets geleid wegens een vreselijke samenloop van incompetentie, leugens en onverschilligheid en ik ben terug naar Gent gebracht door Gregory Poppe.  Op die dag ontdekte ik dat Gregory misschien zelfs de eigenaar was van het elektrische keuringsbedrijf die de keuring had moeten uitvoeren die de eerste afspraak in april tegengehouden heeft; ik heb in zijn paneelwagen gezeten met ‘elektrische keuringsfirma’ in grote letters op één van de kanten als hij mij terug naar Gent bracht na de mislukte tekening bij de notariskantoor Van Bael, Holvoet, o.a in Antwerpen.In een ironische en bizarre samenkomst van pech heb ik te maken gehad met een ander onverschillige groep notarissen (die bestaan uit Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert) wiens stomme en vooral onwettige fouten in het voordeel van Poppe gewerkt hebben.  Deze notarissen worden ook aangeklaagd voor de rol die ze gespeeld hebben in deze zaak.  Wij konden namelijk niet tekenen omdat Audenaert zijn notarissen gezegd hadden dat ze op het laatste moment opmerkten dat een OVAM-attest—bodemonderzoek—ontbrak.  Ze hadden Gregory Poppe naar een andere kamer genomen om hem dit te vertellen en we zijn allemaal vertrokken zonder oplossing.  De koper van mijn woning, David Audenaert, was even gechoqueerd als ik.  Op weg terug naar Gent heeft Poppe gezegd dat als ze getekend hadden op de eerste afspraak (die dankzij hem niet doorgegaan was) ik al naar Nieuwland had kunnen verhuizen; Gregory heeft opnieuw gezegd dat dit dossier klaar was.  Hij zei dat hij alles zou doen om het probleem op te lossen maar ik voelde al aan dat iets raars aan het gebeuren was.  Op die dag moest ik natuurlijk de verhuisfirma afzeggen. Met een woning die op instruktie van de koper volledig uit elkaar genomen werd en die steeds onleefbaarder werd, begon ik elke dag steeds meer in paniek te geraken; op de zetel moeten slapen in een chaos is een levende hel als je weet niet waar je gaat leven en de helft van je spullen al verhuisd zijn.  Dit is allemaal gebeurd op de rand van de vakantie en steeds meer mensen die me eventueel konden helpen begonnen te verdwijnen naar het buitenland.  Een echte nachtmerrie was begonnen.

 

Ik kan niet geloven dat ik zo lang heb moeten leven in  een dergelijke situatie wegens de onverschilligheid van notaris Poppe en zijn zoon Gregory.  Ik begrijp niet hoe mensen zo onverschillig kunnen zijn voor het lijden van hun klanten. Ik weet wel dat Gregory Poppe een opdracht had om voor mij een taak uit te voeren .  Hij heeft niet alleen zijn taak niet volbracht; hij blijkt alles gedaan te hebben om te beletten dat het voor me zou lukken .  Ik begreep snel dat iets slecht aan de hand was; ik probeerde meermaals hem te ondervragen over wat hij gedaan had om de situatie op te lossen – hij zei dat hij iemand gecontacteerd had met veel kennis inzake OVAM-attesten en dat de situatie zeer moeilijk was om op te lossen.  Toen ik hem de naam van deze professioneel wou heeft hij gewoon gezegd dat hij me de informatie niet kon verstrekken maar hij beloofde toch dat hij zijn uiterste best zou doen om de situatie op te lossen voor het einde van de week.  Op het einde van de week was hij niet meer bereikbaar. Dan begon ik te beseffen dat bij hem blijven niets voordelig zou uithalen.  En ik kon er alweer niets aan doen omdat iedereen op vakantie was vertrokken.  Het was me snel duidelijk dat het feit dat mijn leven volledig onderuit gehaald werd, de heer Gregory Poppe helemaal niet kon schelen. Ik moest snel werk maken om een nieuwe notaris te vinden.  In deze tijd was ik gewoon ten einde raad;  Gregory Poppe heeft me de indruk gegeven dat de syndicus  (onderhouden door vastgoedbeheerders W. Van Coillie & Co. [zie Bijlage I]) verantwoordelijk waren voor het niet voorleggen van het juiste OVAM-attest maar het feit dat Poppe me niet hielp heeft me machtelozer en meer gefrustreerd gemaakt en ik begon te denken dat ik zelf uiteindelijk de schuld droeg. 

Uiteindelijk heb ik de notaris Meert in Sint-Niklaas kunnen contacteren toen hij terugkwam van vakantie. Hij zei dat hij bereid was om te helpen.   Hij had het probleem van het OVAM-attest opgelost in één uur(!).  De notarissen van de koper van mijn studio (Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert)heeft de contractekening tegengehouden voor 4 maanden; geen enkele logische reden of uitleg, laat staan verontschuldigingen, werden aangeboden voor deze onwettige staking. Dankzij de samenwerking van Poppe die blijkbaar in mijn nadeel werkte, heeft Van Bael, Holvoet, en co. een zeer stom en ondoordachte fout over een attest kunnen volhouden, een attest die niet nodig bleek tot 2014!  Aangezien het zo gemakkelijk was om dit op te lossen voor notaris Meert(na één telefoontje naar de dienst OVAM en daarna naar de dossierbeheerder De Smedt) een nieuwe datum was voorgesteld: ze hebben afgesproken om te tekenen op 12 september en ze hebben de datum aan Poppe doorgegeven.  Dat leidde natuurlijk tot niets; de afspraak kon niet doorgaan omdat Krasimirov een schuld had met de Bank van België voor meer dan 6000 euro!  Volgens Jasmina Krabbé heeft Gregory Poppe haar duidelijk verteld dat er genoeg geld was om de verkoop te laten doorgaan.  Het schijnt nu dat Gregory Poppe rechuit gelogen heeft tegen Jasmina Krabbé.  In de werkelijkheid zal er inderdaad onvoldoende kapitaal zijn om zijn schulden te betalen.  Waarom heeft Gregory Poppe hierover gelogen?

Ik heb natuurlijk de notaris Meert gevraagd om me te vertegenwoordigen in de koop van de woning van Georgi Krasimirov.  Ik heb hem voorbereid op de moeilijkheden die ik al met Poppe en Krasimirov ondervonden had – Krasimirov was al extra geld aan het eisen wegens het ‘onrechtvaardige uitstellen van het verkoop’ (het uitstellen dat alleen gebeurde twee keer, de eerste door het ontbreken van de elektrische keuring en de tweede door het onoplosbaar verklaren van een probleem dat zomaar kon opgelost worden; wat mij betreft duidelijk bewijs van criminele belangenvermenging ).  Maar notaris Meert, nooit in zee gegaan met dergelijke verdachte personen, ging gewoon door om de verkoop van mijn woning te regelen.  Nu zijn de echte problemen begonnen.

Voordat ik al contact had met notaris Meert, had ik een groot drama met Poppe, Krasimirov en zijn handlangers moeten meemaken.  In de zoektocht naar een nieuwe notaris, wat steeds maar werd uitgesteld wegens vakantieafwezigheid, zijn de drie maanden voorbijgegaan wat onder normale omstandigheden de verkoper van de woning vrijstelt van zijn verplichtingen.  Krasimirov heeft dus direkt op 6 juli 2012 een brief opgestuurd per aangetekende post die hij dacht onze compromis gewoon ongeldig zou verklaren.  Mijn makelaar en haar advocaat Hendrik Vermeire (zie Bijlage I) die mij nu vertegenwoordigd,  heeft me verzekerd dat het een duidelijk geval van overmacht was en dat ik me geen zorgen moest maken.  Vermeire heeft snel werk gemaakt van een eigen brief op te sturen waarin duidelijk staat dat “er totaal geen sprake kan zijn van enige ontbinding van een aankoop...” en informatie over deze brief opgestuurd naar Krasimirov per aangetekende post is opgeslagen in Bijlage II.

Maar ik werd gebeld door Krasimirov en later zijn ‘tolk’ die beter Nederlands kent en ze deden me echt in paniek slaan door me te bedreigen over gerechtelijke acties als ik ze niet zou vrijstellen van de verplichtingen van het compromis.  Gedurende zijn hele loopbaan als mijn notariële vertegenwoordiger—ondanks veel bezoeken, emails en telefoontjes van mij—heeft de dossierbeheerder Gregory Poppe me maar één keer getelefoneerd en dan namens Krasimirov; hij wou dat ik zonder begeleiding van mijn makelaar of advokaat op zijn kantoor een document zou komen tekenen die Krasimirov volledig vrij zou stellen van de verkoopovereenkomst al getekend in maart.  Vanaf dat moment met de helft van mijn spullen al verhuisd en constante bedreigingen van Krasimirov en zijn vrienden, wist ik dat dingen er slecht uitzagen.  Ik heb hem toen gevraagd of hij zijn klanten verteld had dat als hij de keuring tijdig geregeld had de verkoop al doorgegaan zou zijn, en ik heb gewoon afgehaakt.  Diezelfde namiddag zijn Krasimirov, begeleid door zijn vriend, op mijn deur komen kloppen.  Die vriend fungeert niet alleen als tolk maar doet zich voor als expert inzake de immo-wetgeving.  Samen hebben ze me aangemoedigd om hun document te tekenen.  Ze kwamen recht uit het kantoor van Poppe die op hen wachtte aan de andere kant van de straat.  Ze hebben gezegd dat ik geen geld zou verliezen, maar toen ik zei dat ik de aanwezigheid van mijn makelaar wou, zijn ze razend kwaad geworden en hebben me bedreigd.  Daarna is een reeks dreigende telefoontjes begonnen.  Mijn makelaar Jasmina Krabbé had al moeilijkheden ondervonden met leugens van zowel Poppe als Krasimirov.

Nu zit ik ermee.  Ik moet snel aan mijn spullen kunnen; de heer Krasimirov moet snel duidelijk gemaakt worden dat hij moet toegeven aan de Belgische wetgeving.  Volgens mij bestaat er een grote risico dat hij gewoon belgië ontvlucht met de profijt van zijn misdaden (gestolen goederen en huisjesmelkerij). Hij heeft dat ons duidelijk gemaakt door het constant vragen naar geld VOORDAT hij tekent en ook constant in zijn gebrekkig Duits en Russisch klagen over hoe teleurgesteld hij is dat hij niet genoeg zal hebben na de verkoop om een huis in Bulgarije te kopen (die hem toevallig rond de 5000 euro zou kosten). Hij heeft eerst Jasmina lastiggevallen voor de voorschot, dan zijn ‘tolk’ alweer uitgenodigd als een expert van de Belgische immo-wetgeving; die bedenkelijke kerel heeft er lang overgedaan om me uit te leggen dat door het geld te houden, misbruik van Krasimirov gemaakt werd door ‘oneerlijke afspraken tussen bank en makelaar’ te maken.  Dat klopt hoegenaamd niet.  Toch hebben ze druk op me gezet om haar te overtuigen om het geld te overhandigen. Toen dat niet lukte heeft hij gezegd dat hij niet zou tekenen tenzij ik hem die 5000 euro zou betalen  Het maakte niet uit waar ik het vandaan kreeg; het kon hem niet schelen dat ik het geld zelf niet had. Ik moest het maar aan mijn ouders vragen. Guy De Mey (zie Bijlage I) heeft samen een drankje gehad op het adres Nieuwland 68 toen ik hem mijn ‘nieuwe woning’ toonde; hij kan getuigen tot zijn uitdrukkelijke pogingen om geld van me te vragen ten koste van het tekenen van de verkoopkontrakt.  En hierna bleven de dreigende telefoontjes van ofwel Krasimirov ofwel zijn bedenkelijk tolk maar doorgaan.  Kort nadat de dreigende telefoontjes begonnen, durfde ik niet buitengaan; maar binnenblijven was ook onuitsaanbaar: ik kon nergens slapen, ik had maar een paar stukken kledij en wat reserve bestek; het was en is nog steeds geen leven.  Deze misdadiger wordt geholpen door de notaris Poppe om mijn leven volledig onleefbaar te maken. 

Gregory Poppe heeft zelfs gedurfd om het commissiegeld terug te vragen van Jasmina Krabbé terwijl hij nogsteeds het probleem van het OVAM-attest zogezegd aan het oplossen was.  Jasmina Krabbé, de verkoper van Nieuwland 68 die mijn voorschot al had ontvangen, had al het bedrag van boven de 6000 euro overgemaakt naar de bankrekening van Poppe om de notariskosten te voldoen op instruktie van Gregory Poppe zelf.  Toevallig rond de zelfde tijd heeft Krasimirov beslist dat hij meer geld moest krijgen aangezien hij een koper gevonden had die bereid was om meer te betalen.  Volgens Poppe was het OVAM-attest problematiek onoplosbaar en de koop kon niet doorgaan; of dat is in elk geval wat hij Jasmina Krabbé verteld heeft toen hij haar commissiegeld teruggevraagd heeft.  De zorgwekkende kwestie blijft: hoe kan Gregory Poppe geweten hebben dat de koop niet zou doorgaan als hij zogezegd het OVAM-attest probleem ging oplossen?  Of als het werkelijk onoplosbaar was waarom was het mij niet verteld?  Aangezien notaris Meert het probleem zo snel opgelost heeft, lijkt dit mij een heel duidelijk bewijs van belangenvermenging en crimineel betrokkenheid in deze zaak.  Als Gregory Poppe bereid is om zulke dubieuze akties uit te halen mag hij zelf nooit notaris worden.  Als de notaris Harold Poppe zijn zoon zulke criminele daden toelaat zou zijn licentie moeten verliezen en moet hij zwaar bestraft worden.

Zoals ik vermeld heb, had ik Meert en zijn medewerkers al gezegd dat Poppe niet te vertrouwen is.  Inmiddels was ik geforceerd om een schatting van mijn woning te laten doen om een overbruggingskrediet aan te vragen De schatter Pascal De Neef heeft gezegd dat hij ook een klacht ingediend had tegen Poppe, dat het Poppe gewoon niet kon schelen wat zijn klanten moesten doormaken en dat hij inderdaad moet gestopt worden.  Pascal De Neef heeft getuigd over het wangedrag van de notaris Poppe.  Kort daarna had ik de eerste bijna fatale epileptische aanval terwijl ik op bezoek was bij de CM om een bewijs te halen voor verhoogde tegemoetkoming wegens invaliditeit. Ik was nog maar net aangekomen bij de CM en onmiddelijk begonnen de eerste stuiptrekkingen. Ik werd wakker in een ziekenhuis. Als dit kort voordien was gebeurd, kon ik een ernstig ongeluk gehad hebben met mijn fiets, en wie weet wat voor gevolgen dit had kunnen hebben... Als ik terugkwam later die dag, was mijn dure vouwfiets van 1200 euro gestolen (die nota bene op slot was!).  Dat was inderdaad het diepste moment van mijn ondergang. Daarbij leg ik de de schuld volledig bij Dhr. Poppe die nog steeds volhardt om alles te doen om een oplossing voor dit probleem uit te stellen. Gelukkig heb ik kort daarna mijn eerste afspraak gehad met notaris Meert en het ‘onoplosbaar’ probleem gecreëerd door de notarissen van de koper van mijn woning (Van Bael, Holvoet, en co.), was in één uur opgelost. 

Zoals boven vermeld heeft de notaris Meert de zaak van de verkoop van Nieuwland 68 van Krasimirov overgenomen.  Ondanks mijn raad, maar logisch aangezien ze nooit met zo’n slordige, onprofessionele firma hebben moeten werken, hebben Meert en zijn medewerkers geprobeerd om in een normale manier afspraken te maken met notaris Harold Poppe en zijn medewerkers.  De eerste taak was de noodzakelijke papieren die betrekking hadden tot het verkoop van Nieuwland 68 van de notaris Poppe te krijgen.  Ik vroeg Kimberley De Sutter (zie Bijlage I), dossierbeheerder bij de notariskantoor van Henri Meert, de notaris Poppe te bellen en te zeggen dat ze iemand van hun kantoor zouden sturen om ze af te halen.  Gregory Poppe belde terug met de vermelding dat hij de papieren zouden doormailen.  Dat vond ik heel frustrerend en zoals ik vermoedde, ontdekten we de dag daarop dat hij de foute papieren doorgestuurd had.  Ik moest terug De Sutter contacteren en aandringen dat ze opnieuw met de notaris Poppe moest afspreken; dat bedreigingen het enige zou zijn waarop ze werkelijk zouden reageren en dat ze geen ‘nee’ als antwoord mocht aanvaarden.  Dat heeft ze gedaan en zoals afgesproken ben ik de papieren zelf gaan halen onder begeleiding van de makelaar Jasmina Krabbé.  Ik heb op zijn deur geklopt en de naam ‘notaris Meert’ ingesproken en we konden hem de papieren horen verzamelen.  Toen hij uiteindelijk de deur opendeed en zag dat ik er stond, kon ik zien dat hij de papieren niet wou overhandigen.  Ik heb ze uit zijn handen moeten nemen en ermee weglopen.  Waarom?  Behalve van notaris te willen veranderen heb ik  Gregory Poppe nooit iets persoonlijks aangedaan; ik heb zelfs Harold Poppe nooit ontmoet.

Na het betalen van de 1400 euro voorschot aan mijn advocaat Hendrik Vermeire om Poppe en Krasimirov te dagvaarden, realiseer ik me dat ik al ontzettend veel heb moeten betalen voor iets waaraan ik helemaal geen schuld heb.  Een paar dagen geleden werden al mijn spullen in berging gezet en ik ben geforceerd om in een hotel te blijven die me veel geld kost.  De notaris Poppe blijft de afspraken uitstellen of niet bijwonen met zijn klant.  Ik vraag mij af hoelang het nog zal duren voordat Krasimirov genoeg geld heeft om zijn huis te kopen in Bulgarije en hij het land uitvlucht?  We weten al dat hij opnieuw aan huisjesmelkerij doet, waarvoor hij voorheen al werd veroordeeld; misschien heeft hij mijn duurzame spullen al doorverkocht aan de vele mensen die door dat huis wandelen.  En de notaris Poppe blijft ze helpen.  De laatste reden die gebruikt werd om het niet tekenen van de verkoopkontrakt te rechtvaardigen was dat Krasimirov het Nederlands niet goed kende en niet wist dat hij zijn huis werd verkocht.  Die reden werd serieus door Poppe doorgegeven maar is volledig onzin wegens het feit dat dat zelfs niet eens als een reden kan gebruikt worden om de tekening te staken, laat staan dat het zo duidelijk onwaar is (en kan bewezen worden door de vele mensen die mij geholpen hebben met mijn spullen naar de nieuwe woning te verplaatsten en die gesproken hebben met Georgi Krasimirov).

Ik had een droom om te verhuizen en de notaris Poppe heeft die droom onmogelijk gemaakt.  Mijn toekomst is momenteel heel duister en ik wil dat de notaris Poppe gestopt wordt in zijn slordige en criminele behandeling van zaken die zoveel betekenen voor de mensen die erbij betrokken zijn. Ik wil ook dat ik gecompenseerd wordt voor wat ze me allemaal aangedaan hebben; ik blijf iedere dag iedere uur boeten voor iets waaraan ik zelf helemaal geen schuld heb—de legale, medische en verblijfskosten blijven alleen maar oplopen.

Hoogachtend,

 

 

Dr Zachàr Alexander Laskewicz
         geboortedatum: 19 maart 1971
            nationaliteit:   Belg
rijksregisternummer: 71.03.19-485.69

 

 

BIJLAGEN

BIJLAGE  I :       Getuigen
Contactinformatie voor de mensen die direkt betrokken zijn in deze zaak, ervaring hebben met betrekking tot deze zaak, die bereid zijn om tegen Poppe te getuigen.

BIJLAGE  II :     Belangrijke Documenten en Bewijzen

Lijst van documenten die betrekking hebben tot deze zaak en waar ze kunnen gevonden worden.

 


 


May 2008 Nachtschimmen Music-Theatre-Language Nightshades, Ghent (Belgium)
Send mail to zachar@nachtschimmen.eu with questions or comments about this website.


Last modified: 27 November 2013

 

zzz

PROJECTS & PLACES :